Dec 23, 2016

ரஷ்யாவில் நிலநடுக்கம் Featured

ரஷ்யாவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது

ரிக்டரில் 5.2 ஆக பதிவான இந்நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

string(1) "1"
Top