Nov 01, 2016

பங்களா தேஷில் கோவில்கள் சேதம் Featured

பங்களா தேஷில் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட பிணக்கின் காரணமாக இரு தரப்பும் ஆர்பாட்டங்களை நடத்தியது
தற்போது ஒரு தரப்பினரால் சில இந்து கோயில்களை சேதப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது

string(1) "1"
Top