Dec 04, 2016

சீன சுரங்கத்தில் விபத்து Featured

சீனாவின் இன்னர் மங்கோலியா பகுதியில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.


தற்போது இந்த விபத்தில் 17 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று சொல்லப்படுகிறது.

string(1) "1"
Top