Dec 08, 2016

சீனிக்குள் மறைக்கப்படும் கொக்கெய்ன் Featured

சமிபத்தில் சீனி கிடங்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொக்கெய்ன் பற்றிய தகவல்களை
பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

பிரேஸிலில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும்
சீனிக்குள் ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கொக்கெய்ன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் பின்னர்
தாம் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுக்க நேரிட்டுள்ளதாக இலங்கயின்
சீனி நிறுவனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இறக்குமதி ஏற்றுமதி உட்பட பல விடயங்களில் சிரமங்களை எதிர்நோக்குவதாக கூறியுள்ளனர்.

string(1) "1"
Top