Dec 10, 2016

நிறைவேறியது 2017ஆம் ஆண்டுக்கான பாதீடு! Featured

2017ஆம் ஆண்டுக்கான பாதீடு நிறைவேறியுள்ளது.


ஆதரவாக 165 வாக்குகளும் எதிராக 55 வாக்குகளும் பதியப்பட்டுள்ளது.
110 மேலதிக வாக்குகளால் பாதீடு நிறைவேறியது.
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ உட்பட 4 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சமுகமளிக்கவில்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

string(1) "1"
Top